SES RESTORASYONU | Fono Film

SES RESTORASYONU

Kötü kaydedilmiş ya da zamanla niteliğini yitirmiş olan ses kayıtları çeşitli işlemlerden geçirilerek temizlenir ve olabildiğince anlaşılır hale getirilir.